Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |

 musi zawierać wszystkie frazy szukaj w:  opisach,  archiwum
Jesteś tutaj: www.wsse.gorzow.pl:

ORGANIZACJA URZĘDU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
BUDŻET
MAJĄTEK
O STACJI
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
ZAŁATWIANIE SPRAW
SKARGI I WNIOSKI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZSTRZYGNIĘCIA ZAMÓWIEŃ
OFERTY PRACY
KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, STANOWISKA I OCENY
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
SPOSOBY POSTĘPOWANIA
PLIKI DO POBRANIA
PROMOCJA ZDROWIA
Wizyt:
399082


18-07-2012 00:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie wymagań dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 739) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. udostępnia do pobrania tekst rozporządzenia, wraz z załącznikami. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2012 r. i zgodnie z art. 22 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oddziałuje na podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. na podmioty lecznicze oraz lekarzy, pielęgniarki i położne, prowadzących praktyki zawodowe.

   

W załączeniu:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 739). 

  Rozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_26_czerwca_2012.pdfautor:
opublikował:
czytany: 4622
Rejestr zmian
 

15-09-2011 00:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że 1 października 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086).

  

W załączeniu:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (wraz z załącznikami).  

 Rozporzadzenie_MZ_w_sprawie_obowiazkowych_szczepien_ochronnych.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 15-09-2011 11:53 przez
czytany: 6061
Rejestr zmian
 

15-09-2011 00:00
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że 1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). 

  

W załączeniu:

 1. Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

 ustawa_o_dzialalnosci_leczniczej.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 15-09-2011 11:52 przez
czytany: 5998
Rejestr zmian
 

04-04-2011 00:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA dotyczące Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010r. Nr 254, poz. 1711). Z dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia należy stosować Formularze Zgłoszeń stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

  

W załączeniu:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania Rozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_21_grudnia_2010r.pdfautor:
opublikował:
czytany: 8547
Rejestr zmian
 

23-02-2011 00:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA dotyczące zakładów opieki zdrowotnej
Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że 26 lutego 2011r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. Nr 31, poz. 158).   

autor:
więcej
opublikował:
czytany: 1001
Rejestr zmian
 

03-02-2011 00:00
NOWE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

     Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że w pierwszej połowie 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych, w tym akty wykonawcze regulujące przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i sposób dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Zwraca się uwagę, że podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych dotyczy zarówno kierowników zakładów opieki zdrowotnej, jak i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, co wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).         

    

W załączeniu:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. z 2010r. Nr 100, poz. 645)

 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010r. Nr 100, poz. 646)

 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 108, poz. 706)

 

 rozporzadzenie_MZ_dokumentacja_kontroli_wewnetrznych_zalacznik_1.pdf

 rozporzadzenie_MZ_w_sprawie_kwalifikacji_czlonkow_zespoCEu_kontroli_zakazen_szpitalnych_zalacznik_3.pdf

 rozporzadzenie_MZ_zakres_sposob_i_czestotliwosc_prowadzenia_kontroli_wewnetrznych_zalacznik_2.pdfautor:
opublikował:
czytany: 7538
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp

Wojewoda Lubuski

Urząd Marszałkowski

Główny Inspektorat Sanitarny