Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |

 musi zawierać wszystkie frazy szukaj w:  opisach,  archiwum
Jesteś tutaj: www.wsse.gorzow.pl:O stacji

Kierownictwo
Nadzór Sanitarny
O stacji
Budżet
Majątek
Załatwianie spraw
-
Oferty pracy
Udostępnianie informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Skargi i wnioski
Komunikaty, ogłoszenia, stanowiska i oceny
KOMUNIKATY DOTYCZąCE JAKOśCI WODY
Polityka jakości
Ankieta zadowolenia klienta
OCENA STANU SANITARNEGO
Wizyt:
270187


25-04-2016 00:00
Informacja dotycząca dochodów i wydatków PSSE w Drezdenku

Informacja dotycząca dochodów i wydatków PSSE w Drezdenku Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według ustawy budżetowej na 2016 rok wynosi: 1.156.000,00 zł.   

 Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:·świadczenia na rzecz osób fizycznych                    4.000,00 zł        0,35 %·          

 wydatki bieżące                                               1.152.000,00 zł     99,65 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  W tej grupie wydatków zaplanowana kwota dotyczy m.in. wydatków na :

           świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,

 ·         pranie odzieży roboczej,    

·           Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych  Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych.

 Dochody budżetowe  Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg następujących zadań:-rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  – 30.000,00 zł   Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku  realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej. 

Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym  Wydatki Powiatowej Stacji w 2016 roku w układzie zadaniowym:Funkcja 20 – Zdrowie,  Zadanie 20.5 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia. autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 25-04-2016 12:07 przez
czytany: 432
Rejestr zmian
 

24-04-2016 00:00
Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 w Drezdenku według ustawy budżetowej na 2015 rok wynosi: 1.011.000,00 zł.  

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:·świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               4.000,00 zł    0,40 %   ·wydatki bieżące                                                    1.007.000,00 zł     99,60 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  W tej grupie wydatków zaplanowana kwota dotyczy m.in. wydatków na :          

 świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,

  • pranie odzieży roboczej,

   Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych.

Dochody budżetowe  Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg: - rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  – 30 000,00 zł    

   Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym  Wydatki Powiatowej Stacji w 2015 roku w układzie zadaniowym:Funkcja 20 – Zdrowie,  Zadanie 20.5 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.   Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku  realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej. 

  Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2015 r.przedstawia się następująco:

RozdziałPlan na 30-06-2015 r.Wykonanie na 30-06-2015 r.Wykonanie % dochodów
85132            Inspekcja Sanitarna30.000,0019.513,9965
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w Ipółroczu 2015 r. przedstawia się następująco:
Plan wg ustawy budżetowejPlan na 30-06-2015 r.Wykonanie na 30-06-2015 r.Wykonanie % wydatków
1.011.000,001.017.610,00550.700,7054
 Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2015 r. przedstawia się następująco: 
RozdziałPlan na 31-12-2015 r.Wykonanie na 31-12-2015 r.Wykonanie % dochodów
85132  Inspekcja Sanitarna30.000,0034.266,39114
 
Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:
Plan wg ustawy budżetowejPlan na 31-12-2015 r.
Wykonanie na 31-12-2015 r.
Wykonanie% wydatków
1.011.000,001.220.482,001.220.482,00100
 Zwiększenieplanu finansowego wydatków w 2015 r.nastąpiło w oparciu o decyzje LPWIS z przeznaczeniem na:
 - odprawę emerytalną dla pracownika: 6.610,00 zł; - funduszu wynagrodzeń: 5.480,00 zł; - pilne remonty: 131.000,00 zł; - pokrycie wydatków bieżących: 50.000,00 zł; - opłacenie składek rentowych: 13.000,00 zł; - fundusz wynagrodzeń pracowników: 1.792,00 zł; - funduszu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w PSSE w Drezdenku: 1.600,00 zł.  
    
   


autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 25-04-2016 11:59 przez
czytany: 442
Rejestr zmian
 

08-05-2015 00:00
Informacja dotycząca dochodów i wydatków
   Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według ustawy budżetowej na 2014 rok wynosi: 1.020.000,00 zł.  

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               2.743,00 zł       0,27 %

·wydatki bieżące                                                                      1.017.257,00 zł     99,73 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W tej grupie wydatków zaplanowana kwota dotyczy m.in. wydatków na :

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,

  • pranie odzieży roboczej,
   Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych.

  Dochody budżetowe 

Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg następujących zadań:

  -rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  – 13 000,00 zł 

- rozdział 85193 dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych – 23.000,00 zł

  Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym 

Wydatki Powiatowej Stacji w 2014 roku w układzie zadaniowym:

Funkcja 20 – Zdrowie, 

Zadanie 20.5 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia. 

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku  realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

      Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

  

Rozdział

Plan na 30-06-2014 r.Wykonanie na 30-06-2014 r.Wykonanie % dochodów

85132  Inspekcja Sanitarna

13 000,00

10.915,04

83,96

85193

Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. finansowane były z rachunku dochodów własnych

  

23 000,00

  

6.230,96

  

27,09

    

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

 

Plan wg ustawy budżetowej

Plan na 30-06-2014 r.Wykonaniena 30-06-2014 r.Wykonanie % wydatków

1.020.000,00

 

1.020.000,00

560.621,80

54,96

 

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

 

Rozdział

Plan na 31-12-2014 r.Wykonanie na 31-12-2014 r.Wykonanie % dochodów

85132  Inspekcja Sanitarna

13 000,00

25.074,57

192,88

85193

Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. finansowane były z rachunku dochodów własnych

  

17 000,00

  

13.793,62

  

81,13

  

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

 

Plan wg

ustawy budżetowej
Planna 31-12-2014 r.Wykonaniena 31-12-2014 r.Wykonanie% wydatków

1.020.000,00

 

1.162.188,00

1.158.158,56

99,65

  

Zwiększenia wydatków w 2014 r.

  Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę: 

• 115.000,00 zł decyzją LPWIS z przeznaczeniem na remont piwnicy;

  Decyzją Ministra Finansów MF/FS01/004358 z dnia 21-10-2014 r. zwiększono wydatki budżetowe w kwocie:

• 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego , w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%

  Decyzją LPWIS plan wydatków został zwiększony o kwotę: 

• 17.188,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odprawy rentowej;

   Realizacja wydatków budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2014 roku  

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku przedstawia się następująco:

• plan wg ustawy budżetowej na rok 2014                      1.020.000,00 zł

• dodatkowe środki z rezerwy celowej w II półroczu               3.000,00 zł

• środki z MF na pokrycie składek rentowych                        7.000,00 zł

• dodatkowe środki z rezerwy Wojewody                          115.000,00 zł

• dodatkowe środki, m.in. na odprawę emerytalną                17.188,00 zł

• zwrot do dysponenta II stopnia                                     - 4.029,44 zł

• plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.                      1.162.188,00 zł

• wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r.                   1.158.158,56 zł

• % wykonania planu budżetu                                                99,65 %autor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 26-10-2015 12:25 przez
czytany: 857
Rejestr zmian
 

03-10-2013 10:15
Informacja dotycząca dochodów wydatków PSSE w Drezdenku na 2013 rok

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według   ustawy budżetowej na 2013 rok wynosi: 990 000,00 zł.

 

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

 

·        świadczenia na rzecz osób fizycznych                                1.685,00 zł       0,17 %

·        wydatki bieżące                                                                988.315,00 zł     99,83 /%

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

W tej grupie wydatków zaplanowana kwota dotyczy m.in. wydatków na :

  • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
  • pranie odzieży roboczej,

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych.

 

 

Dochody budżetowe

     

Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg następujących zadań:

 

-  rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  – 13 000,00 zł

 

- rozdział 85193 dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych – 30.000,00 zł

 

 

Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym

 

Wydatki Powiatowej Stacji w 2013 roku w układzie zadaniowym:

Funkcja 20 – Zdrowie, 

Zadanie 20.5 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.autor:
opublikował:
czytany: 3020
Rejestr zmian
 

03-10-2013 00:00
Informacja dotycząca realizacji budżetu PSSE w Drezdenku za I półrocze 2013 roku

         Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku   realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

     

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

 

Rozdział

Plan

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

% dochodów

85132  Inspekcja Sanitarna

13 000,00

9.533,17

73,3

85193

Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. finansowane były z rachunku dochodów własnych

 

 

30 000,00

 

 

6.343,70

 

 

21,1

 

 

W I półroczu 2013 r. nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.531,00  tzn. o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podst. Art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Zwiększony plan finansowy na koniec I kwartału 2013 r. wyniósł: 993.531,00 zł.

 

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

 

Plan wg

ustawy budżetowej

Plan

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

% wydatków

990 000,00

993 531,00

539 032,44

54,3

 

 

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za II półrocze 2013 r.        

   Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku   realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

 Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2013 r. przedstawia się następująco: 

 

RozdziałPlan na 31-12-2013 r.Wykonanie na 31-12-2013 r.Wykonanie % dochodów
85132  Inspekcja Sanitarna13 000,0025 526,60196,35
85193Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. finansowane były z rachunku dochodów własnych24 700,0015 852,07 64,17

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w II półroczu 2013 r. przedstawia się następująco: 

 

Plan wgustawy budżetowejPlanna 31-12-2013 r.Wykonaniena 31-12-2013 r.Wykonanie% wydatków
990 000,00 1 065 272,001 055 698,0699,10
 

Zwiększenia wydatków w 2013 roku

 Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę:25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku;

Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS01/004617 z dnia 21-10-2013 r. zwiększono wydatki budżetowe w kwocie:16.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Lubuskiego, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%

  Ponadto w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. zasad rozliczania kosztów zadań zleconych, plan wydatków w II półroczu 2013 r. został zwiększony o kwotę 21.169,00 zł  tzn. o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r.

 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podst. Art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Realizacja wydatków budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w roku 2013

 Szczegółowa realizacja wydatków bieżących Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku przedstawia się następująco:• plan wg ustawy budżetowej na rok 2013           

                990.000,00 zł

 dodatkowe środki z rezerwy celowej                                   21.169,00 zł

 dodatkowe środki z rezerwy Wojewody                             25.000,00 zł

środki z MF na pokrycie składek na ubezp. Społeczne        16.000,00 zł

• dodatkowe środki m.in. na wypłatę odpraw emerytalnych   9.572,00 złautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 08-05-2015 10:43 przez
czytany: 3030
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
Schemat organizacyjny obowiązujący w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku


 sschemat_organizacyjny.pdfautor:
opublikował:
czytany: 3973
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
Zarządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego 

 statut_PSSE_Drezdenko.pdf

 zarzadzenie_nr_125_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_nadania_statutow.pdf

 zarzadzenie_nr_63_z_2012r_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_nadania_statutow.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-09-2012 12:52 przez
czytany: 3984
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Regulamin Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku. 

 regulamin_PSSE.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-09-2012 13:16 przez
czytany: 3974
Rejestr zmian
 

10-07-2008 00:00
INFORMACJE O MAJĄTKU, KTÓRYM DYSPONUJE PSSE W DREZDENKU

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drezdenku włada nieruchomością zabudowaną położoną w Drezdenku przy ulicy Chrobrego 11  o łącznej powierzchni 1840m2.

Nieruchomość stanowi mienie Skarbu Państwa przekazane w  zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku decyzją Urzędu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr GG-II-7224/S-7/96 z dnia 30.10.1996 r.

Nieruchomość stanowi :
1. Działka nr 410 o pow.1267m2 oraz działka nr 407/2 o pow. 573m2.autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 03-03-2009 12:19 przez
czytany: 807
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp

Wojewoda Lubuski

Urząd Marszałkowski

Główny Inspektorat Sanitarny